ورزش های مناسب کمر درد بصورت تصویری

حرکات ورزشی برای کمر درد

حرکات ورزشی برای کمر درد


در مقالات گذشته در مورد دیسک کمر ، تنگی کانال نخاعی ، سیاتیک صحبت کرده ایم و شما می دانید تمام این بیماری ها می توانند موجب درد کمر شوند، در واقع کمر درد بیماریی است که اشخاص حتما در طول عمر خود درگیر آن خواهند شد در قدم اول اکثر بیماران به دنبال درمان های خانگی کمر درد هستند و سراغ روش های غیر علمی می روند، که همین درمان غیر علمی می تواند وضعیت بیمار را بدتر کند، برهمین اساس در مقاله ورزش های مناسب کمر درد 7 تمرین مناسب که در 20 دقیقه می توانید انجام دهید را به شما آموزش خواهیم داد.

ورزش مناسب کمر درد

در ادامه ورزش های مناسب کمر درد بصورت تصویری فقط به توضیحاتی که بعد از تصاویر وجود دارد دقت فرمایید تا حرکات را بصورت صحیح اجرا کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

تصویر اول

ورزش های مناسب کمر درد بصورت تصویری

ورزش های مناسب کمر درد بصورت تصویری

زمین دراز بکشید زانوهایتان را خم کنید. کف پاها روی زمین باشد، قوس کمر خود را به زمین فشار دهید، این کار با چرخش مختصر لگن و باسن به جلو همراه است.

تصویر دوم

ورزش مناسب کمر درد

ورزش مناسب کمر درد

روی زمین دراز بکشید و پاهایتان را خم کنید و پاهایتان را از روی زمین بردارید با دو دست از پشت سر آنها را بگیرید و هر دو زانو را به سمت شکم بکشید.

تصویر سوم

ورزش کمر درد

ورزش کمر درد

روی زمین دراز بکشید یک پا روی زمین باشد و با دو دست خود از پشت یک زانو را بگیرید و زانو را به سمت شکم بکشید.

تصویر چهارم

ورزش مناسب کمردرد

ورزش مناسب کمردرد

روی زمین دراز بکشید مطابق شکل ابتدا ساق یک پا را روی پای دیگر قرار دهید (مثل پا روی پا انداختن) و سپس با دو دست از پشت زانوی زیرین گرفته و به سمت شکم بکشید.

تصویر پنجم

حرکات ورزشی برای کمر درد

حرکات ورزشی برای کمر درد

درمان کمر درد با ورزش

درمان کمر درد با ورزش

زانوها را روی زمین قرار دهید کمر خم باشد و در مرحله اول یک دست روی زمین و دست دیگر را به طور صاف به جلو بکشید.
در مرحله دوم پای سمت مقابل را هم به طور صاف به عقب بکشید.

تصویر ششم

ورزش مناسب کمر درد با تصویری

ورزش مناسب کمر درد با تصویری

چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید، در یک محل قوس زیادی به کمر خود بدهید، سر را به بالا و قوس کمر را به پایین قرار دهید به طوری که حالت مقعر ایجاد شود. در مرحله بعدی برعکس حالت فوق قوس کمر به سمت بالا و سر به پایین قرار گیرد و حالت محدب ایجاد کنید.

تصویر هفتم

حرکات کششی کمر درد

حرکات کششی کمر درد

این حالت آرامش خاصی به کمر می‌دهد به حالت سجده قرار گیرید و دستتان را تا حد امکان به جلو بکشید.

این چند نرمش ساده باعث بهبود و درمان معجزه اسای کمردرد خواهند شد، فراموش نکنید نباید ورزش ها را با شدت زیاد آغاز کنید و در انجام ورزش ها زیاده روی نکنید.

بیماری هاکمر

چند نرمش ساده برای کمر درددرد کمردرمان معجزه اسای دیسک کمر با ورزشدرمان های خانگی کمر دردکمر دردکمردردورزشورزش برای گرفتگی کمرورزش کمر درد سیاتیکورزش های مناسب کمر درد بصورت تصویری