neck-braces

neck-braces


اصطلاحات اسپلینت ، ارتوز ، بریس یا آتل را در آسیب های استخوانی و عضلانی بارها شنیده اید. در مقاله بریس یا ارتوز در درمان های طب فیزیکی کوشش خواهیم کرد تا شما را با انواع و کاربرد این ابزارهای کمک درمانی آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

ارتوز به مجموع وسایل کمک درمانی گفته می شود که با هدف حصول نتایج زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

محافظت یا بی حرکت کردن عضو آسیب دیده : مثل انواع شکستگی ها و در رفتگی ها و یا بعدازآسیب یا اعمال جراحی مهره ها

قرار دادن عضو در راستای مناسب : مثل گردنبند طبی برای جلوگیری از فشار روی مهره های گردنی

پیشگیری از آسیب : مثل زانوبندهای ورزشی برای جلوگیری از آسیب های زانو

اصلاح موارد انحراف یا دفرمیتی ها : مثل اصلاح انحراف ستون فقرات یا ارتوزهای کف پا

بهبود عملکرد عضو : مثل آتل های دست در موارد آسیب های تاندون و عصب

فرق ارتوز و پروتز چیست؟

ارتوز وسیله ای است برای کمک به عضو آسیب دیده اما پروتز به اعضای مصنوعی گفته می شود که در موارد قطعی عضو استفاده می شود.

چند نکته در مورد استفاده از ارتوز :

  • ارتوز حتما باید توسط پزشک شما برحسب نوع بیماری شما تجویز شده باشد.
  • مدت زمان استفاده از ارتوز توسط پزشک مشخص می شود و استفاده کمتر یا بیشتر از میزان تجویز شده عوارضی را درپی دارد.
  • سایز ارتوز باید مناسب عضو باشد. در مواردی مثل ارتوزهای ستون فقرات یا کف پا ، کارشناس ارتوز بعد از اندازه گیری دقیق ، ارتوز مناسب را تهیه میکند.
  • برای هر آسیبی ارتوز مربوط به آن بیماری تجویز می شود و نمی توان آن را برای موارد مشابه استفاده کرد.

انواع ارتوزیا بریس :

ارتوزهای گردنی : معمولا در موارد شکستگی و یا بعداز عمل جراحی ، از نوع سفت و در سایر موارد آسیب های گردنی مثل دیسک گردن از گردنبند نرم استفاده میشود.

ارتوزهای ستون فقرات پشتی یا توراسیک : در اصلاح انحراف مهره های پشتی یا اسکولیوز استفاده میشود.

ارتوزهای کمری : در کمردرد ، دیسک های کمری و یا شکستگی های مهره های کمری انواع مختلفی از این بریس ها استفاده می شود.

ارتوزهای اندام فوقانی : در بی حرکت کردن شانه ، آسیب های آرنج ، سندرم تونل کارپ در مچ دست، آرتروز انگشت شست و سایر آسیب های انگشتان استفاده می شود.

ارتوزهای اندام تحتانی : برای پیشگیری و درمان آسیب های زانو ، مچ پا وسایر موارد مثل افتادگی مچ پا یا به اصطلاح فوت دراپ مورد استفاده قرار میگیرد.

ارتوپدی فنی

ارتوزارتوز آرنجارتوز ساعدارتوز مچ پاارتوز مچ دستارتوزهای اندام فوقانیارتوزهای گردنیبریسفرق ارتوز و پروتزفرق ارتوز و پروتز چیست