تاریخچه رشته طب فیزیکی و توانبخشی در جهان

Physical Medicine & Rehabilitation

Physical Medicine & Rehabilitation


استفاده از وسايل و مواد فيزيکی در درمان بيماري ها ريشه در تاريخ بشر دارد اما توجه روز افزون به اين نوع درمان و گسترش اطلاعات علمی در اين زمينه باعث شد از سال 1947 بورد تخصصی رشته طب فيزيکی و توانبخشی در آمريکا تصويب شود. در مطلب تاریخچه رشته طب فیزیکی و توانبخشی در جهان توسط دکتر پریسا یوسف فام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با این رشته آشنا خواهیم شد.

در حال حاضر طب فيزيکی و توانبخشی شامل سه بخش طب توانبخشی، طب فيزيکی و  الکترودياگنوز است. اين رشته بصورت مختصر “فيزياتري” Physiatry  و متخصصين اين رشته “فيزياتريست”  Physiatrist نام دارند که از لغت يونانی physikos  به معنای “فيزيک” و iatreia  به معنای “هنر درمان” گرفته شده است. فيزياتريست از درمان های غير داروئی در کنار ساير درمان های متداول در درمان بيماري ها استفاده مي کند و علاوه بر درمان بيماری در جهت رسيدن به حداکثر عملکرد بيمار و بهبود کيفيت زندگی تلاش مينمايد.

طب فيزيکی يا استفاده از روش های فيزيکی شامل گرما، سرما، آب درمانی، ماساژ ، مانيپولاسيون و جريان های الکتريکی از گذشته دور مورد استفاده بشر بوده و در نوشته های بقراط در 400 سال قبل از ميلاد به آنها اشاره شده است. طب توانبخشی به معنی حفظ حداکثر عملکرد جسمی ، روحی و اجتماعی فرد است.

استفاده از متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در زمان جنگ

در طی جنگ جهانی اول به درمان های فيزيکی در درمان بيماري ها توجه شد و پزشکان برای بهبود عملکرد بيماران به اين درمان ها روی آوردند. در سال 1920 پزشکانی که فيزيوتراپی نيز بکار ميبردند انجمن جداگانه ای تشکيل دادند و سپس با تلاش اين افراد انجمن  طب فيزيکی تشکيل شد. در حال حاضر انجمن طب فيزيکی و توانبخشی آمريکا، انجمن فيزياتريست های آکادميک و بورد طب فيزيکی و توانبخشی آمريکا وارث هفتاد سال تلاش متخصصين اين رشته اند.

آموزش رسمی طب فيزيکی در سال 1926 توسط دکتر کولتر Dr. John Stanley Coulter در دانشگاه  Northwestern آغاز شد. سپس دکتر کروزن نام “فيزياتريست” را بر روی متخصصين اين رشته نهاد و اولين کتاب طب فيزيکی را در سال 1941 نوشت. دکتر کروزن بعنوان پدر طب فيزيکی معرفی می شود.

از سوی ديگر پزشک متخصص داخلی بنام دکتر راسک  Howard A. Rusk, MD  به ناتوانی سربازان بدنبال بستری طولانی مدت در طی جنگ جهانی دوم توجه نمود. بسياری از سربازان پس از دوران نقاهت قادر به بازگشت به خدمت نبودند. او به سختی موافقت مسئولين برای ارائه يک برنامه توانبخشی را به گروهی از بيماران در دوره نقاهت ارائه کرد و نتايج را با گروهی که دوره نقاهت خود را بدون توانبخشی ميگذراندند مقايسه نمود.

نتايج بقدری خوب بود که در مدت کوتاهی ارتش تمام مراکز خود را به مراکز طب توانبخشی مجهز نمود. همچنين اين روش را به مراکز درمانی جامعه معرفی کرد. او بر اين نکته تکيه داشت که بيماران نبايد در دوره نقاهت غير فعال بمانند. دکتر راسک بعنوان پدر طب توانبخشی معرفی ميگردد.

در دهه 1950 الکتروميوگرافی Electromyography نيز در کنار طب فيزيکی و توانبخشی قرار گرفت تا به تشخيص بيماري های نروماسکولار که عمده کار فيزياتری را تشکيل ميدهد کمک نمايد. از نظر درمانی با آشنا شدن جامعه با طب فيزيکی و توانبخشی مراکز متعددی در سرتاسر آمريکا شروع به کار نمود و از دهه 1960 تحقيقات طب توانبخشی در مرکز توجه قرار گرفت و با گسترش دانش بتدريج فلوشيپ های متعددی دراين رشته تشکيل شد که شامل طب ورزش، آسيب مغزی، توانبخشی قلبی، بيماري های نوروماسکولار، نوروفيزيولوژی بالينی، الکتروميوگرافی، آسيب نخاع، سکته مغزی، تحقيقات توانبخشی، توانبخشی بيماري های اعصاب، طب درد، طب توانبخشی اطفال، درمان های تهاجمی و ستون فقرات است. تاکنون رشته های فوق تخصصی طب آسيب نخاع (1995)، درمان درد (1998)، طب توانبخشی اطفال (1999) مورد تائيد قرار گرفته اند.

با افزايش سن جامعه و درمان بيماران مزمن در کنار کنترل بيماري های عفونی توجه به طب فيزيکی و توانبخشی به طور روز افزونی در حال گسترش است تا در کنار درمان بيماری به کيفيت زندگی نيز توجه کافی شود.

رشته طب فیزیکی و توانبخشی از اواسط دهه چهل با حضور پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی فارغ التحصیل از کشورهای اروپایی و آمریکایی به جامعه پزشکی ایران شناسانده شد. شما می توانید در مقاله تاریخچه رشته طب فیزیکی و توانبخشی در ایران نکات بیشتری را مطالعه فرمایید.

خدمات

Physical Medicine & Rehabilitationانجمن طب فيزيکی و توانبخشیانجمن طب فيزيکی و توانبخشی آمريکاتاریخچه رشته طب فیزیکی و توانبخشیرشته طب فیزیکی و توانبخشیطب فیزیکی و توانبخشیمتخصص طب فیزیکیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی