سر و صورت

اعصاب مهمی در ناحیه سر و صورت وجود دارند که در صورت آسیب نیازمند تشخیص و درمان درست است.
برخی از این آسیب ها مثل آسیب عصب صورتی در ظاهر بیمار بسیار تاثیر می گذارد و عملکرد صورت را مختل می کند.
در این قسمت انواع بیماری های ناحیه صورت را بررسی می کنیم.

پیدا نشد!