لگن

در افراد مسن، مصرف کنندگان داروهایی مثل کورتون ، لنگش پا در هنگام راه رفتن هشدار مهمی برای درگیری لگن است. آرتروز لگن یا نکروز آواسکولار سر محور جزء مهم ترین بیماری های این قسمت است.

پیدا نشد!