گردن

گردن به دلیل تحمل وزن سر مستعد آسب می باشد این آسیب می تواند هم شامل آسیب مهره های گردنی (آرتروز گردن) باشد و هم عضلات اطراف گردن را در بربگیرد که از جمله به نقاط ماشه ای عضلات گردن می توان اشاره کرد. در این صفحه انواع بیماری های گردن که می تواند موجب گردن درد گردد گفته خواهد شد و پس از آن راه های درمان به همراه ورزش های مفید برای درد گردن را توضیح خواهیم داد.

پیدا نشد!