اوزون درمانی

اوزون درمانی یا گاز O3 بعد از تزریق در بافت موجب آزادسازی انرژی می شود که برای ترمیم سلول های صدمه دیده مورد استفاده قرار می گیرد از طرفی اثرات ضد التهابی و ضد درد نیز دارد که در درمان اتهاب های مفصلی مثل انواع آرتروز ، دیسک های بین مهره ای ، تنگی کانال نخاعی و زخم های دیابتی مورد استفاده قرار می گیرد.
درمان جراحی بسته دیسک کمر به روش های مختلفی انجام می گیرد که یکی از این روش ها اوزون درمانی کمر است.

پیدا نشد!