درمان دستی

درمان دستی یا مانیپولاسیون
یک روش درمان تخصصی است که توسط متخصصین طب فیزیکی انجام می شود.
در اغلب دردهای با منشأ ستون فقرات نظم بین مهره هاو مفاصل بین مهره ای که در حالت طبیعی توانمندی فیزیکی انسان را فراهم می آورند بهم می خورد و باعث ایجاد درد در خود ستون فقرات یا دردهای راجعه به اندام ها می شود. در بسیاری از این اختلالات محدودیت حرکتی بیمار شایع است که اصطلاح “اختلال عملکرد کوچک بین مهره ای دردناک” به کار می رود.
با انجام مانورهای مانیپولاسیون این نظم به حالت نرمال خود برمی گردد و به این ترتیب توانایی حرکت بیمار به حالت نرمال برگشته و درد بیمار بهبود می یابد.

پیدا نشد!