طب سوزنی

در طب چینی اعتقاد به مسیرهای انرژی (یین و یانگ) وجود دارد و برای هرکدام از این انرژی ها مسیرهای متعددی در بدن تعریف شده است که با زدن سوزن در نقاطی از این مسیرها تعادل انرژی ایجاد می شود و دردهای بیمار بهبود می یابد. چینی ها معتقدند بیماری ها در اثر بهم خوردن الگوی انرژی ایجاد می شود.
از طرفی زدن سوزن در نقاط مختلف باعث تولید مواد ضد درد و ضد التهاب می شود که در درمان درد مؤثر است.

پیدا نشد!