ورزش درمانی

بسیاری از دردهای عضلانی اسکلتی ناشی از حرکات نامناسب در طول روز، عدم فعالیت مناسب ورزشی و بی تحرکی است و بیش ترین درصد مراجعات به کلینیک های تخصصی طب فیزیکی را تشکیل می دهند.
بعد از معاینه و شرح حال دقیق درد سایر علل از جمله دیسک های ستون فقرات، بیماری های روماتیسمی و غیره با آموزش ورزش های مناسب برای هر فرد با توجه به شرایط جسمانی فرد می توان تا حد زیادی این بیماری ها را درمان کرد.

پیدا نشد!